תאגיד מי רמת גן – הפקה SNAP

מעונות מיקה עירית הרצליה – הפקה גלי הדר

עיריית אשקלון – הפקה the bakery